Kammerkoret Carmina, dir. Kasper Beck Hemmingsen


Begivenhedsdetaljer


Kammerkoret Carmina har i mange år haft et tæt samarbejde med Komvest, og koret har uropført adskillige værker af Komvests komponister. Koret er kendt for sin glæde ved den nyere, danske kormusik og har ydet en fremragende indsats for at fremme interessen for denne musik. Dirigenten Kasper Beck Hemmingsen har i mange år været korets leder.
Ved koncerten i Vestervang kirke i Helsingør vil koret fremføre nye iklædninger af den gamle, kendte messeliturgi, som består af de 5 såkaldte ordinariums-led: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei. Talrige komponister har i århundredernes løb satte disse tekster i musik, enten i deres fulde udstrækning eller i forkortede udgaver, de såkaldte Missa Brevis.