Kammerkoret Carmina, dir. Kasper Beck Hemmingsen


Begivenhedsdetaljer


Kammerkoret Carmina har i mange år haft et tæt samarbejde med Komvest, og koret har uropført adskillige værker af Komvests komponister. Koret er kendt for sin glæde ved den nyere, danske kormusik og har ydet en fremragende indsats for at fremme interessen for denne musik. Dirigenten Kasper Beck Hemmingsen har i mange år været korets leder.
Ved koncerten i Vestervang kirke i Helsingør vil koret fremføre nye iklædninger af den gamle, kendte messeliturgi, som består af de 5 såkaldte ordinariums-led: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei. Talrige komponister har i århundredernes løb satte disse tekster i musik, enten i deres fulde udstrækning eller i forkortede udgaver, de såkaldte Missa Brevis.

[

Søren Birch
f. 1955
Missa Brevis
Kyrie
Gloria
Sanctus et Benedictus
Agnus Dei
Morten Skjoldan Petersen
f. 1961
Abwoon (Fadervor)
Morten Poulsen
f. 1973
Messe
Kyrie
Sanctus
Hosanna
Benedictus
Hosanna
Agnus Dei
Timothy Baxter
1935-2021
An English Mass (uddrag)
Kyrie
Gloria
Sanctus
Agnus Dei
Michael Bønsdorf
f. 1965
Herren er min hyrde