Ulrich Stærk, klaver, Vestervang kirke ved Helsingør


Begivenhedsdetaljer


Program

Søren Birch (1955)       Allegro furioso (2010)

Claudio Passilongo (1978) Mirrors

Timothy Baxter (1935) The Nativity (1960)
1. The Angel Visits Mary
2. Mary Goes to See her Cousin Elizabeth
3. The Birth of Jesus
4. The Three Wise Men from the East
5. The Shepherds and the Angels

Ivan Høiberg (1954) Romance (1981, Rev.)
Song to the Autumn (1981, Rev.)

Bo Gunge Fra “12 studies for piano”

PAUSE

F. Poulenc Melancholie

Michael Bønsdorf (1965) Hommage á Francis Poulenc. Suite for klave(1990/93, Rev. 2007)
1. Præludium
2. Pastorale
3. Dansh
4. March

Michael Bønsdorf Bossa Nova Improvisatio (2003, Rev. 2008) Dansk førsteopførelse

Gregers Brinch (1964) Scherzando Dance (2001) (Uropførelse)

Gregers Brinch Blue Harmony (1985)
Claude Debussy General Lavine excentric

 

Programnoter

Ivan Høiberg

Karakterstykket er liedens sidestykke inden for klavermusikken, en slags lied uden ord. Med den beskrivende titel “Romance” og “Song to the Autumn” søger musikken at skabe en stemning, men uden at bære tekst.
Karakterstykket var udbredt i romantikken, men det er en sjældenhed at møde udtrykket i vor tid. Det er op til tilhørerne at vurdere, om denne genre er forældet, eller om den også har bud til nutidsmennesker. De to små stykker er oprindeligt skrevet i 1981, men revideret langt senere.

Michael Bønsdorf
Klaversuiten “Hommage á Francis Poulenc” er en hyldest til den franske komponist Francis Poulenc (1899-1963). Poulenc´s omfattende værkliste for soloklaver, består alle af stykker i miniatureform fra varigheder fra ca. 1min. til det længste på ca. 6 min. Det er derfor også miniatureformen, komponisten har valgt at bruge i sin hyldestsuite.
I begyndelsen af det nye årtusinde lancerede den brasilianske pianist Antonio Eduardo et projekt, der gik ud på at lade forskellige kunstmusikalsk-orienterede komponister rundt om i verden skrive et lille klaverstykke, hvor de fortolkede den brasilianske rytme Bossa Nova, som dukkede op i 1950’erne.
Série Bossa Nova/ The Bossa Nova Series er en samling af små stykker for klaver, som blev uropført i august 2003 ved den 38. Música Nova festival i Santos, Brasilien. Bossa novaens oprindelse er umulig at bestemme med sikkerhed, men der er ingen tvivl om, at lanceringen af LP´en Cancâo do Amor Demais, hvor sangerinden Elizete Cardoso præsenterede kompositioner af bl.a. Antonio Carlos Jobim og Joao Gilberto, er en af denne rytmes vigtige debuter. Der var både brasilianske og ikke-brasilianske komponister blandt bidragyderne til værket, der blev til for at markere, at man her i begyndelsen af det nye årtusinde kunne fejre 50-året for Bossa Novaens opståen.
Michael Bønsdorf var med sin “Bossa Nova Improvisation”sammen med den dansk-brasilianske komponist Silvia Berg de to eneste danske epræsentanter i Bossa Nova samlingen.

Søren Birch
Allegro furioso komponeret i 2010. Værket er i én sats som overordnet falder i fire dele. Som titlen antyder har det en ”rasende” karakter.
Komponisten har i dette værk søgt at udforske kvartintervallet. Det anvendes her både i melodisk og i akkordmæssig sammenhæng. Det melodiske veksler imellem forskellige rækker af kvartintervaller, og det akkordmæssige følger samme model i tre- og firklange. De kvartopbyggede akkorder er med til at give især den første del af værket et skær af jazzharmonik, idet kvartakkorder er et ofte anvendt akkordmateriale i jazzmusik. Første del er rytmisk og kantet. Anden del anslår en mere lyrisk tone. Her spiller et nyt element ind, nemlig heltoneskalaen, som er med til at give et præg af tonal frihed idet vi mangler dur- og molskalaens ledetonetrin, til at fortælle os, hvor tonaliteten har ”hjemme”. Dette kombineres med kvartintervallet i forskellige opbygninger. Tredje del er et roligt afsnit i menuet/valsekarakter, først med en stædig, vedholdende gentagen af en G-dur akkord i det høje leje, dernæst mere melodisk og valsestil. Fjerde del er en let varieret reprise af indledningen af værket.

Timothy Baxter
The Nativity er usædvanlig derved, at stykket har julen som tema og ikke indeholder sange eller kor, men er skrevet for klaver. Satserne er inspireret af glasmosaikvinduer i en kirke i Chartres. Klaversuiten var det første af komponistens værker, der blev udgivet. Udgiver Novello.

Gregers Brinch
er oprindelig fra Fanø, men har boet det meste af sit liv i både Storbritannien og i Tyskland, hvor han studerede komposition med Elmar Lampson i Hamborg. Hans musik er blevet udgivet af Claudio Records i UK og Navona Records i USA. Han er
Blue Harmony opus 4, – er et meget tidligt værk, hvilket gav komponisten en smule selvtillid til at fortsætte med at komponere.
Scherzando opus 58 No2 var oprindelig planlagt som en sats i Klaversonate No2. Den er ment som et let og vittigt stykke inspireret af de Sønderhoninger danse som komponisten hørte igennem sin barndom. Komponisten er opkaldt efter Gregers P. Thomsen som var spillemand, skolelærer og degn i Sønderho på Fanø.