Ivan Høiberg

Ivan Høiberg, født 18.2.1954 i Vinderup. Præliminær orgelpr. DJM 1978, elev af John Wedell Horsner; kirkemusikalsk diplomeks. DJM 1984, elev af samme samt Erling Kullberg (korledelse). Studier i musikteori og –historie v. DJM. Studier i orkesterdirektion hos Alf Sjøen. Uddannet kordegn 1981

Leder af Århus Kristelige Sangkor 1980-1986. Vicedirigent i Landsforeningen af Kristelige Sangkor 1984-1986. Overdirigent i Landsforeningen af Kristelige Sangkor 1986. Stifter og leder af Østjydsk Pigekor 1986-1988. Leder af Morsø Koncertkor 1992-2001. Leder af Sydthy Kammerkor 2001 – 2003. Leder af Frederikshavn Bykor 2010 – 2012
Deltaget i mesterkurser i korledelse hos Søren K. Hansen, Paul Hillier og Cecilia Rydinger Alin.

Medlem af Vendsyssel Festivalens Styrelse 2004 – 2010.

Komponist af værker for symfoniorkester, kammermusik, korværker, orgel- og klavermusik, salmemelodier og sange samt marcher. Bidragyder til orgelantologier og korantologier. Forfatter af faglige artikler om Josef Rheinberger. Kordegn ved Tranbjerg kirke 1980-1983. Lærer v. VKMS 1985-2005.

Organistansættelser: Vroue kirke 1972-1976; Langå kirke 1978-1980; Skanderup kirke 1983-1985; Hadsten, Over Hadsten og Nr. Galten kirker (områdeorganist) 1985-1988; Sct. Mortens kirke, Randers, organistass. 1988-1991; Nykøbing Mors kirke 1991-2001; Agger og Vestervig kirker samt kirkemusikskolelærer, 2001-2003; Sæby kirke 2003.

Kodekursus og kursus i ritornelskrivning for klokkespil 2005


Hele mit voksenliv har været et liv i musikkens og kirkens tjeneste.

I mine mange år som organist har jeg talt med mange kammermusikere, som har givet udtryk for, at de gerne ville spille i kirkens rum, men at det kunne være svært at lægge et fornuftigt program, da al musikken for deres instrumenter jo netop var skrevet til anledninger uden for kirken.
Jeg fik derfor den idé, at jeg gerne ville yde et beskedent bidrag til at forme en egentlig kirkelig kammermusik. Største delen af mine kammermusikværker er skrevet med dette for øje, de klinger som kammermusik, men har et kirkeligt afsæt, idet de som tematisk materiale anvender mine egne eller i enkelte tilfælde andres salmemelodier. De er udformede som klassiske kammermusikværker, men den bagvedliggende holdning er præget af kirkelige og teologiske tanker. De kan derfor opføres lige relevant både i kirken og i koncertsalen.

Min kormusik fylder ikke så meget i min samlede produktion, men også her har mit kirkelige udgangspunkt sat sine tydelige spor.

Mit største, enkeltstående værk er min Messe for kor, soli og orkester, hvor korpartiet fylder virkeligt meget. For orkester har jeg endvidere skrevet det symfoniske digt “Højriis-Drømme”. 

Jeg er uddannet med Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium og har i en årrække studeret musikteori og musikhistorie samme sted.

Som komponist er jeg i hovedsagen autodidakt.

Komponistforening