Ivan Høiberg


Hele mit voksenliv har været et liv i musikkens og kirkens tjeneste.

I mine mange år som organist har jeg talt med mange kammermusikere, som har givet udtryk for, at de gerne ville spille i kirkens rum, men at det kunne være svært at lægge et fornuftigt program, da al musikken for deres instrumenter jo netop var skrevet til anledninger uden for kirken.
Jeg fik derfor den idé, at jeg gerne ville yde et beskedent bidrag til at forme en egentlig kirkelig kammermusik. Største delen af mine kammermusikværker er skrevet med dette for øje, de klinger som kammermusik, men har et kirkeligt afsæt, idet de som tematisk materiale anvender mine egne eller i enkelte tilfælde andres salmemelodier. De er udformede som klassiske kammermusikværker, men den bagvedliggende holdning er præget af kirkelige og teologiske tanker. De kan derfor opføres lige relevant både i kirken og i koncertsalen.

Min kormusik fylder ikke så meget i min samlede produktion, men også her har mit kirkelige udgangspunkt sat sine tydelige spor.

Mit største, enkeltstående værk er min Messe for kor, soli og orkester, hvor korpartiet fylder virkeligt meget. For orkester har jeg endvidere skrevet det symfoniske digt “Højriis-Drømme”. 

Jeg er uddannet med Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium og har i en årrække studeret musikteori og musikhistorie samme sted.

Som komponist er jeg i hovedsagen autodidakt.

Komponistforening