Ivan Høiberg

Ivan Høiberg, født 18.2.1954 i Vinderup. Præliminær orgelpr. DJM 1978, elev af John Wedell Horsner; kirkemusikalsk diplomeks. DJM 1984, elev af samme samt Erling Kullberg (korledelse). Studier i musikteori og –historie v. DJM. Studier i orkesterdirektion hos Alf Sjøen. Uddannet kordegn 1981

Leder af Århus Kristelige Sangkor 1980-1986. Vicedirigent i Landsforeningen af Kristelige Sangkor 1984-1986. Overdirigent i Landsforeningen af Kristelige Sangkor 1986. Stifter og leder af Østjydsk Pigekor 1986-1988. Leder af Morsø Koncertkor 1992-2001. Leder af Sydthy Kammerkor 2001 – 2003. Leder af Frederikshavn Bykor 2010 – 2012
Deltaget i mesterkurser i korledelse hos Søren K. Hansen, Paul Hillier og Cecilia Rydinger Alin.

Medlem af Vendsyssel Festivalens Styrelse 2004 – 2010.

Komponist af værker for symfoniorkester, kammermusik, korværker, orgel- og klavermusik, salmemelodier og sange samt marcher. Bidragyder til orgelantologier og korantologier. Forfatter af faglige artikler om Josef Rheinberger. Kordegn ved Tranbjerg kirke 1980-1983. Lærer v. VKMS 1985-2005.

Organistansættelser: Vroue kirke 1972-1976; Langå kirke 1978-1980; Skanderup kirke 1983-1985; Hadsten, Over Hadsten og Nr. Galten kirker (områdeorganist) 1985-1988; Sct. Mortens kirke, Randers, organistass. 1988-1991; Nykøbing Mors kirke 1991-2001; Agger og Vestervig kirker samt kirkemusikskolelærer, 2001-2003; Sæby kirke 2003.

Kodekursus og kursus i ritornelskrivning for klokkespil 2005

Komponistforening