Ivan Høiberg – værker

FULDSTÆNDIGT VÆRKKATALOG

Ivan Høiberg

Opus 1 Intermezzo fl., ligest. kor, orgel

Kirken den er et gammelt hus

Opus 2 3 Lyriske Sange sangst., klaver

(Jeppe Aakjær)

Høst

Ved engsøen

Kornmod

Opus 3 2 Karakterstykker klaver

Romance

Song to the Autumn

Opus 4 Lille Kantate sopr. solo, ligest. kor,

Hvorledes skal jeg møde blandet kor, klaver/orgel

Opus 5 Kærlighed selv er nådens rod sangst., orgel/klaver

33 Salmemelodier alt. blandet kor

Jesus, at du blev min broder

Hvor dejlig skal Guds kirke stå

Nåden hun er af kongeblod

Vor Herre Jesus, Gud og mand

Den kristne kirkes skønne navn

Stiftet Guds Søn har på jorden

Som den gyldne sol frembryder

Verdens igenfødelse

Stat op, min sjæl, i morgengry

Helligånden trindt på jord

Som markens blomst henvisner fage

Jesus, dødens overvinder

Nu fryde sig hver kristen mand

Midt i livet er vi stedt

Solen stråler over vang

Ak, vidste du, som går i syndens lænke

Stol du kun på dit Fadervor

Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod

Nat, søvn og slum og seng, farvel

Du, frelser, fandt din hjord udi

Kærlighed er lysets kilde

Hvad kan os komme til for nød

At sige verden ret farvel

Den skønne jordens sol gik ned

Sov sødt, barnlille

Han, som har hjulpet hidindtil

Kommer hid kun med de små

Guds kærlighed ej grænse ved

Min Gud, jeg gammel er og grå

Hvor er det godt i Jesu arme

Nu vil vi sjunge og være glad

Kom, hjerte, tag dit regnebræt

Vor tro er den forvisning på

Tillæg:

Skt. Stephans Arie (Søde Jesus, julefyrste)

Opus 6 Messe i F-dur sopr. solo, ten. solo, SATB,

2 fl., 2 obo, 2 clar., 2 fag.

2 cor., 2 trp., 3 trb., tuba,

timp., str.

Opus 6 A Priére fløjte og orgel

alt. violin og klaver

Opus 7 Da riget er med Solekår orgel

20 orgelkoraler over salmemel.

af Peter Sand

Se, nu stiger solen af havets skød

Lover Herren, han er nær

Kirkeklokke! Mellem ædle malme

Velkommen igen, Guds engle små

Venner, sagde Guds engel blidt

Jeg vil din pris udsjunge

Vidunderligst af alt på jord

Fra Himlen kom en engel klar

Fred hviler over land og by

Kom, Sandheds Ånd! og vidne giv

Drag, Jesus, mig dog efter dig

Rind nu op i Jesu navn

Julebudet til dem, der bygge

Nu blomstertiden kommer

Dybt hælder året i sin gang

Min Jesus, lad mit hjerte få

Gud, du som lyset og dagen oplod

Dagen viger og går bort

Som dug på slagne enge

Kraften fra det høje

Opus 8 Introduction, fuga og Choral 2 viol., viola, cello

Opus 9 Tema med Variationer fl., obo, clar., cor., fag.

Var. over En yndig og

frydefuld Sommertid

Opus 9 A Tema med Variationer orgel

Var. Over En yndig og
frydefuld sommertid, orgelversion

Opus 10 Hymne 2 trp., cor., trb., tuba

Hymne ved provst Carl Aage

Madsens Fratrædelse

Opus 11 6 Forkyndende Sange sangst., orgel/klaver

Sten-Ove B. Vedstesen alt. blandet kor

På Sinai til højeste top

Dyrets nytte, blomstens gavn

Dengang vor Herre var nær os på jord

I disse skaberdage

Fra ældgamle dage har lydt på vor jord

I hedningedage fremgro´de et ord

Opus 12 Sonate i g-moll orgel

Opus 13 3 Romancer sangst., klaver

Sven Winther Topp

Vinterdag

Forsythia

Sommeraften

Opus 14 Fantasia Nobilmente orgel

Opus 15 Tonestykke i Trinitatistiden orgel

Opus 16 Oktet i F-dur 2 fl., obo, clar., cor., trp.,

2 fag.

Opus 17 3 satser for blandet kor a cap. SATB

Lov og tak og pris

Herre, trøst os i prøvelse

Pater Noster

Opus 18 Brass Quintet nr. 1 2 trp., cor., trb., tuba

Opus 19 Kilden SSATBB

Motet for blandet kor a cap.

Opus 19 A Den evige Kilde høj stemme og orgel
Kirkearie for tenor/sopran
og orgel

Opus 20 Adagio Teneramente Strygeorkester

Opus 21 I denne skønne Sommertid 2 trp., cor., trb., tuba

Tema med variationer

Opus 22 10 Orgelkoraler til orgel

Gudstjenestebrug

Vær velkommen, Herrens år

Gør døren høj, gør porten vid

Sions vægter hæver røsten

Lovet være du, Jesus Krist

Se, hvor nu Jesus træder

Vor Herres Jesu mindefest

Krist stod op af døde

Hvad kan os komme til for nød

O, havde jeg dog tusind tunger

Herre Kristus, dig til ære

Opus 23 Jeg er verdens lys ligest. kor, orgel

Motet

Opus 24 10 Orgelstykker af forskellig orgel

Art

Pinsedag

Er du modfalden, kære ven

Hør himmelsus (I)

Hør himmelsus (II)

Hvad mener I om Kristus

Julen har bragt velsignet bud

Julen har englelyd

Kimer! I klokker

Ånden opgav enkesønnen

Passacaglia i C-dur

Opus 25 3 Choraler for strygetrio viol., viola, cello

Nu taker alle Gud

Frelseren er mig en hyrde god

Gud skal alting mage

Opus 26 5 Små Præludier og Fugaer 2 trp., cor., trb., tuba

For messingblæserkvintet

Opus 27 5 Salmemelodier sangst., orgel/klaver

Ivan Høiberg alt. blandet kor

Herre Jesus, du har kaldet

Lysets tid nu snart er inde

Når engang den time kommer

Ak, hvor har jeg dog ofte forglemt

Hvo vil ikke gerne nævnes

Opus 28 3 Introitus-satser ligest. kor a cappella

I skal vandre i lyset

Herre, vær med os i dag

Opstanden!

Opus 29 Choral i As-dur bas-trb., orgel

Opus 30 Brass Quintet nr. 2 2 trp., cor., trb., tuba

Opus 31 10 Orgelpræludier orgel

Morgenstund har guld i mund

Frelseren er mig en hyrde god

Jesus, dine dybe vunder

Hyggelig, rolig

Hvad kan os komme til for nød

Af dybsens nød, o Gud, til dig

Fred til bod for bittert savn

Blomstre som en rosengård

Herren han har besøgt sit folk

Så vil vi nu sige hverandre farvel

Opus 32 4 Marcher cornet, trp., flg. horn,

NIF-Marchen alt-horn, baritone, trb.,

Algade Parade bas-trb., euphon., tuba,

Calton Hill March slagtøj.

Skt. Thøgers March

Opus 33 3 Hjemstavnssange sangst., klaver

Stille, hjerte, sol går ned

(Jeppe Aakjær)

Fædres land og mødres sprog

(Sten-Ove B. Vedstesen)

Morsingbo! Det navn har klang

(Ann Katrin Damgaard)

Opus 34 Mélodie bas-trb., orgel

Ved Helene og Thomas´ vielse

Opus 35 2 Præludier og 50 Salmeforspil orgel

Jeg vil mig Herren love

Lille Guds barn, hvad skader dig

50 Salmeforspil

Opus 36 4 Dåbssalmer sangst., orgel/klaver

Fyldt af glæde over livets under alt. blandet kor

Vor Herre tager de små i favn

Du kommer, Jesus, i vor dåb

Vort løsen er vor tro og dåb

Opus 37 Højriis-Drømme 2 fl., 2 obo, 2 clar., 2 fag.,

Symfonisk digtning 4 cor., 2 trp., 3 trb., tuba.,

gr. cas., cymb., timp.,

harpe, str.

Opus 38 Chaconne fløjte, fagot

Opus 39 5 Salmemelodier sangst., orgel/klaver

Fredløs er freden alt. blandet kor

(Marcus Lauesen)

Så bøjed den dødsdømte nakken

(Lisbeth Smedegaard Andersen)

Du, som gik foran os

(Olov Hartmann)

Din Himmel-krone ser vi stråle

(Svein Ellingsen)

Glæden er blevet så hjemløs

(Henning Toft Bro)

Opus 40 Bryllup orgel

Bryllupspræludium sangst., orgel/klaver

I blev skabt som mand og kvinde trp. og/eller euphon., orgel

(Johannes Johansen) alt. obo og orgel

Air for trompet og orgel

Opus 40 A Air i Es-dur cello, orgel/klaver
for cello og orgel/klaver

Opus 41 Introduction og Siciliano clar., in Bb, fagot

Opus 42 Brass Quintet nr. 3 2 trp., cor., trb., tuba

Opus 43 Kirkeårets Festdage orgel

10 Koralfughetter

Juleaften

(Det kimer nu til julefest)

Juledag

(Hjerte, løft din glædes vinger)

Nytårsdag

(Nu takker alle Gud)

Påskedag

(I dødens bånd vor frelser lå)

2. Påskedag

(Opstanden er den Herre Krist)

Konfirmation

(Han, som på jorden bejler)

Kr. Himmelfarts Dag

(Vaj nu, korsets flag, på voven)

Pinsedag

(Ånd over ånder, kom ned fra det høje)

2. Pinsedag

(Helligånd, vor sorg du slukke)

Trinitatis

(Aleneste Gud i Himmerig)

Opus 44 Thema con Variazioni fl., obo., clar., cor., fag.

Variationer over eget tema

Opus 45 Hommage à Bruckner orgel
(Fantasi over Krist stod op af døde)

Opus 46 Misceller til kirkeligt Brug orgel, sang,
Præludier: bl. kor
Det dufter lysegrønt af græs
Lovet være du, Jesus Krist

Hvorledes skal jeg møde
Salmemelodier:

Der, hvor et barn til dåb er bragt
Dommer over levende og døde

Kain, hvor er din bror?

Nu er der lyst i vore lunde
O, kristne kære!

Tak se dig, milde Herre Gud

17 forspil

6 tenorsatser

Opus 47 2 Orgelstykker orgel
til brug ved begravelser
Så vil vi nu sige hverandre farvel
Dejlig er jorden

Opus 48 Musikalske Smuler orgel, sang
27 satser til gudstjenestebrug bl. kor
Præludier:
Den store, hvide flok vi se
Jesus, dine dybe vunder
Glæd dig, Sion, glæd dig, jord
Der er en vej, som verden ikke kender
Salmemelodier:
Helligånd på duevinger
Som vintergrene i afmagt rækker
Urolige hjerte!
20 salmeforspil

Opus 49 Nocturne for obo og klaver obo, klaver
Opus 50 Zwei ernste Chorgesänge blandet kor ac.
Bleib bei uns
O Welt, ich muss dich lassen
Opus 51 Dansk Te Deum blandet kor ac.
Opus 52 Rondo i c-moll for klavertrio violin, cello
klaver
Opus 53 Arie, recitativ og choral trp. tuba og
orgel

Opus 54 8 Koralfughetter orgel
Almindelig er Kristi kirke
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
I al sin glans nu stråler solen
Rejs op dit hoved, al kristenhed
Den yndigste rose er funden
Dybt hælder året i sin gang
Blomstre som en rosengård
Fra solens vugge til solens grav
VUO: Der er en vej, som verden ikke kender (orgelkoral)
Vi takker dig, fordi vi må (dåbssalme)


Arrangementer af andres musik:

Forskellige komp: 13 Advents- og Julesalmer SAB

Edward Grieg: Våren ligest. kor a cap.

Benjamin Britten: The Sally Gardens ligest. kor a cap.

Paul McCartney: Yesterday ligest. kor a cap.

Lennon og McCart: When I am sixty-four ligest. kor a cap.

Engelsk folkemelodi: Barbara Allen ligest. kor a cap.

Peter Sand: Den smukke, velsignede pige ligest. kor, klaver

Maurice Dufuflé: Fadervor, opus 14 ligest. kor, orgel

Georg Reiss: Herren er min hyrde ligest. kor, orgel

Andet:

Tekstforfatter til ungdoms-musicalen ”Strøtanker”

Musik og sangtekster: Torben Høiberg

Komponistforening