Ivan Høiberg – værker

Opus 1

Intermezzo

Kirken den er et gammelt hus

fløjte, ligestemmigt kor,
orgel

Opus 2

3  Lyriske Sange

(Jeppe Aakjær)

Høst
Ved engsøen
Kornmod

sangst., klaver

Opus 3

2 Karakterstykker

Romance
Song to the Autumn

klaver

Opus 4

Lille Kantate

Hvorledes skal jeg møde

sopr. solo, ligest. kor, blandet kor, klaver/orgel

Opus 5

Kærlighed selv er nådens rod

33 Salmemelodier
Jesus, at du blev min broder
Hvor dejlig skal Guds kirke stå
Nåden hun er af kongeblod
Vor Herre Jesus, Gud og mand
Den kristne kirkes skønne navn
Stiftet Guds Søn har på jorden
Som den gyldne sol frembryder
Verdens igenfødelse
Stat op, min sjæl, i morgengry
Helligånden trindt på jord
Som markens blomst henvisner fage
Jesus, dødens overvinder
Nu fryde sig hver kristen mand
Midt i livet er vi stedt
Solen stråler over vang
Ak, vidste du, som går i syndens lænke
Stol du kun på dit Fadervor
Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod
Nat, søvn og slum og seng, fravel
Du, frelser, fandt din hjord udi
Kærlighed er lysets kilde
Hvad kan os komme til for nød
At sige verden ret farvel
Den skønne jordens sol gik ned
Sov sødt, barnlille,
Han, som har hjulpet hidindtil
Kommer hid kun med de små
Guds kærlighed ej grænse ved
Min Gud, jeg gammel er og grå
Hvor er det godt i Jesu arme
Nu vil vi sjunge og være glad
Kom, hjerte, tag dit regnebræt
Vor tro er den forvisning på
Tillæg:
Skt. Stephans Arie 

 

 

 

sangst., orgel/klaver alt. blandet kor

Opus 6

Messe i F-dur

sopr. solo, tenor solo,
SATB, 2 fløjter, 2 oboer,
2 klarinetter, 2 fagotter,
2 horn, 2 trompeter,
3 tromboner, tuba,
timpani, strygere

Opus 6

Messe i F-dur
(original-version)

sopr. solo, tenor solo,
SATB, klaver

Opus 6 A Priére soloinstrument
orgel/klaver
Opus 7 Da riget er med Solekår
20 Orgelkoraler over salmemelodier af
Peter Sand
Se, nu stiger solen af havets skød
Lover Herren, han er nær
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Velkommen igen, Guds engle små
Venner! sagde Guds engel blidt
Jeg vil din pris udsjunge
Vidunderligst af alt på jord
Fra Himlen kom en engel klar
Fred hviler over land og by
Kom, Sandheds Ånd og vidne giv
Drag Jesus, mig dog efter dig
Rind nu op i Jesu navn
Julebudet til dem, der bygge
Nu blomstertiden kommer
Dybt hælder året i sin gang
Min Jesus, lad mit hjerte få
Gud, du som lyset og dagen oplod
Dagen viger og går bort
Som dug på slagne enge
Kraften fra det høje
orgel
Opus 8 Introduction, fuga og Choral 2 viol., viola, cello
Opus 9 Tema med Variationer
Var. over En yndig og frydefuld
Sommertid
fløjte, obo, klarinet,
horn, fagot
Opus 9 A Tema med Variationer
Var. over En yndig og frydefuld
Sommertid – orgelversion
orgel
Opus 10 Hymne
Hymne ved provst Carl Aage
Madsens Fratrædelse
2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 11 6 Forkyndende Sange
Sten-Ove B. Vedstesen
På Sinai til højeste top
Dyrets nytte, blomstens gavn
Dengang Vorherre var nær os på jord
I disse skaberdage
Fra ældgamle dage har lydt på vor jord
I hedningedage fremgro´de et ord


sangst., orgel/klaver
alt. blandet kor
Opus 12 Sonate i g-moll

orgel
Opus 13 3 Romancer
Sven Winther Topp
Vinterdag
Forsythia
Sommeraften


sangst., klaver

 

 

Opus 14 Fantasia Nobilmente orgel
Opus 15 Tonestykke i Trinitatistiden orgel
Opus 16 Oktet i F-dur 2 fløjter, obo, klarinet, horn, trompet, 2 fagotter
Opus 17 3 satser for blandet kor a cappella
Lov og tak og pris
Herre, trøst os i prøvelse
Pater Noster
SATB
Opus 18 Brass Quintet no. 1 2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 19 Kilden
Motet for blandet kor a cappella
SSATB
Opus 19 A Den evige kilde
Kirkearie for høj stemme og orgel
sangst., orgel
Opus 20 Adagio Teneramente strygeorkester
Opus 21 I denne skønne Sommertid
Tema med variationer for
messingblæserkvintet
2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 22 10 Koralfughetter til
Gudstjenestebrug
Vær velkommen, Herrens år
Gør døren høj, gør porten vid
Sions vægter hæver røsten
Lovet være du, Jesus Krist
Se, hvor nu Jesus træder
Vor Herres Jesu mindefest
Krist stod op af døde
Hvad kan os komme til for nød
O, havde jeg dog tusind tunger
Herre Kristus, dig til ære

orgel
Opus 23 Jeg er verdens lys
Motet
ligestemmigt kor, orgel
Opus 24 10 Orgelstykker af forskellig Art
Pinsedag
Er du modfalden, kære ven
Hør himmelsus (I)
Hør himmelsus (II)
Hvad mener I om Kristus
Julen har bragt velsignet bud
Julen har englelyd
Kimer! I klokker
Ånden opgav enkesønnen
Passacaglia i C-dur
orgel
Opus 25 3 Choraler for strygetrio
Nu takker alle Gud
Frelseren er mig en hyrde god
Gud skal alting mage
violin, bratsch, cello
Opus 26 5 Små Præludier og Fugaer
for messingblæserkvintet
2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 27 5 Salmer
Ivan Høiberg
Herre Jesus, du har kaldet
Lysets tid nu snart er inde
Når engang den time kommer
Ak, hvor har jeg dog ofte forglemt
Hvo vil ikke gerne nævnes
sangst. , orgel/klaver
alt. blandet kor
Opus 28 Trio for 3 Trumpets

3 trp. in Bb

Opus 29 Choral i As-dur bas-trombone, orgel
Opus 30 Brass Quintet no. 2 2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 31 9 Orgelpræludier
Morgenstund har guld i mund
Frelseren er mig en hyrde god
Jesus, dine dybe vunder
Hyggelig, rolig
Hvad kan os komme til for nød
Af dybsens nød, o Gud, til dig
Fred til bod for bittert savn
Blomstre som en rosengård
Herren han har besøgt sit folk
orgel
Opus 32 4 Marcher
NIF-Marchen
Algade Parade
Calton Hill March
Skt. Thøgers March
cornet, trompet,
flügelhorn, alt-horn,
bariton, trombone,
bas-trombone, euphonium, tuba, slagtøj
Opus 33 3 Kirkelige Satser
Op, alle folk på denne jord
(orgelkoral)
Lyksalig, lyksalig (orgelkoral)
Det var kun en drøm, at han tog
(Salmemelodi)
orgel
sangst. orgel/klaver
Opus 34 Mélodie
Ved Helene og Thomas´ vielse
bas-trombone, orgel
Opus 35 2 Præludier og 50 Salmeforspil
Jeg vil mig Herren love
Lille Guds barn, hvad skader dig
50 salmeforspil
orgel
Opus 36 4 Dåbssalmer
Fyldt af glæde over livets under
Vor Herre ta´r de små i favn
Du kommer, Jesus, i vor dåb
Vort løsen er vor tro og dåb
sangst., orgel/klaver
alt. blandet kor
Opus 37 Højriis-Drømme
Symfonisk digtning
2 fløjter, 2 oboer,
2 klarinetter, 2 fagotter,
4 horn, 2 trompeter,
3 tromboner, tuba,
stortromme, bækken,
timpani, harpe, strygere
Opus 38 Chaconne fløjte, guitar
Opus 39 5 Salmemelodier
Fredløs er freden
(Marcus Lauesen)
Så bøjed den dødsdømte nakken
(Lisbeth Smedegaard Andersen)
Du, som gik foran os
(Olov Hartmann)
Din Himmel-krone ser vi stråle
(Svein Ellingsen)
Glæden er blevet så hjemløs
(Henning Toft Bro)
sangst., orgel/klaver
alt. blandet kor
Opus 40 Bryllup
Bryllupspræludium
I blev skabt som mand og kvinde
(Johannes Johansen)
orgel
sangst., orgel/klaver
Opus 41 Introduction og Siciliano bratsch, klaver
Opus 42 Brass Quintet no. 3 2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 43 Kirkeårets Festdage
10 Koralfughetter
Juleaften
(Det kimer nu til julefest)
Juledag
(Hjerte, løft din glædes vinger)
Nytårsdag
(Nu takker alle Gud)
Påskedag
(I dødens bånd vor frelser lå)
2. Påskedag
(Opstanden er den Herre Krist)
Konfirmation
(Han, som på jorden bejler)
Kristi Himmelfarts Dag
(Vaj nu, korsets flag, på voven)
Pinsedag
(Ånd over ånder)
2. Pinsedag
(Helligånd, vor sorg du slukke)
Trinitatis
(Aleneste Gud i Himmerig)
orgel
Opus 44 Thema con Variazioni
Variationer over eget tema
fløjte, obo, klarinet,
horn, fagot
Opus 45 Hommage à Bruckner
(Fantasi over Krist stod op af døde)
orgel
Opus 46 Misceller til kirkeligt Brug
Præludier:
Det dufter lysegrønt af græs
Lovet være du, Jesus Krist
Hvorledes skal jeg møde
Salmemelodier:
Der, hvor et barn til dåb er bragt
Dommer over levende og døde
Kain, hvor er din bror?
Nu er der lyst i vore lunde
O, kristne kære!
Tak ske dig, milde Herre Gud
17 forspil
6 tenorsatser
orgel, sang
blandet kor
Opus 47 2 Orgelstykker
til brug ved begravelser
Så vil vi nu sige hverandre farvel
Dejlig er jorden
orgel
Opus 48 Musikalske Smuler
27 satser til gudstjenestebrug
Præludier:
Den store, hvide flok vi se
Jesus, dine dybe vunder
Glæd dig, Sion, glæde dig, jord
Der er en vej, som verden ikke kender
Salmemelodier:
Helligånd på duevinger
Som vintergrene i afmagt rækker
Urolige hjerte!
20 salmeforspil
orgel, sang,
blandet kor
Opus 49 Nocturne obo, klaver
Opus 50 Zwei ernste Chorgesänge
Bleib bei uns
O Welt, ich muss dich lassen
blandet kor a cappella
Opus 51 Dansk Te Deum blandet kor a cappella
Opus 52 Rondo i c-moll violin, cello, klaver
Opus 53 Arie, recitativ og Choral trompet, tuba, orgel
Opus 54 8 Koralfughetter
Almindelig er Kristi kirke
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
I al sin glans nu stråler solen
Rejs op dit hoved, al kristenhed
Den yndigste rose er funden
Dybt hælder året i sin gang
Blomstre som en rosengård
Fra solens vugge til solens grav
orgel
Opus 55 Brass Quintet no. 4 2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 56 Partite sopra Vor Herre Jesus, 
Gud og mand
Variationer over egen melodi
cello, klaver
Opus 57 Smuler af en Sædekurv
40 intonationer for orgel
orgel
Opus 58 Brass Quintet no. 5 2 trompeter, horn,
trombone, tuba
Opus 59 5 Kirkelige Satser
Vi takker dig, fordi vi må
(dåbssalme)
Som liliens hjerte kan holdes i grøde
(orgelkoral)
Se, nu stiger solen af havets skød
(orgelkoral)
Herre, jeg har handlet ilde
(koralfughetta)
Da Moses mødte Guds flammende ild
(salmemelodi)
orgel, sang
blandet kor
Opus 60 Canzona in D obo, orgel
Opus 61 Sonata da Chiesa violin, cello, klaver
Opus 62 Allegro appassionata klarinet, klaver

Komponistforening