Morten Skjoldan Petersen

Jeg er født i 1961og voksede op i Rødovre. Jeg gik i gymnasiet på Rødovre Statsskole og tog sidenhen hovedfagseksamen i Musikvidenskab fra Københavns Universitet. Interessen for komposition fik mig til at vælge mange satsfag i min studietid. Ved siden af den obligatoriske koralharmonisering valgte jeg således blandt andet barokkontrapunkt og romantisk harmonisering, sidstnævnte fag hos professor Jan Maegaard. Denne havde jeg også fornøjelsen af at have i arrangement samt i kurser om blandt andet Arnold Schönberg.
Efter universitetet underviste jeg i en årrække i musik i gymnasiet. Sideløbende med dette startede jeg med orgelspillet, og tog PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole. I dag er jeg fultidsorganist i Rye og Kr. Sonnerup. Her leder jeg et blandet kor, Motetkoret, med 25 sangere samt et Børne- og Ungdomskor af samme størrelse. Jeg spiller desuden i en klavertrio samt leder en vokaltrio.
Som komponist er jeg autodidakt. Jeg har komponeret fra gymnasietiden og har skrevet værker for blandt andet klaver, orgel, blandet kor, børnekor, klavertrio og en række andre kammerensembler.

Komponistforening