Søren Birch

Søren Birch er uddannet som kor- og ensembleleder ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus med afgangseksamen i 1981. Efterfølgende har han foretaget videregående studier i korledelse i Sverige, og i orkesterdirektion i Tjekkiet.

Han er ansat som docent i kor- og ensembleledelse ved Nordjysk Musikkonservatorium, hvor han har ansvaret for uddannelsen af klassiske kordirigenter. Han leder konservatoriets kammerkor og han har haft den musikalske ledelse af adskillige operaopførelser. Desuden underviser han ved Vestjysk Musikkonservatorium og ved Aalborg Universitet.

Søren Birch dannede kammerkoret Coro Misto i 1991, ud fra et ønske om at skabe et forum for opførelse af klassisk a cappella musik, såvel traditionel som nyere, på højt niveau. I den forbindelse har flere komponister, på Søren Birchs opfordring, skrevet værker til koret. Koret består primært af sangere med tilknytning til musikmiljøet omkring konservatoriet og universitetet.

Søren Birch har gæstedirigeret Danmarks Radios Kor og det højt estimerede svenske radiokor. Desuden har han dirigeret Aalborg Symfoniorkester og andre orkestre.

Han er tillige en efterspurgt instruktør ved stævner og kurser og han er også aktiv som komponist og arrangør. Søren Birch har fået udgivet adskillige korværker samt den meget benyttede ”Koropsynging og stemmedannelse” (WH), som han skrev i samarbejde med Ingelise Suppli. Han har tillige redigeret udgivelser af andre komponisters korværker, således har han for forlaget Wilhelm Hansen stået for den første trykte udgave af Rued Langgaards ”Tre Rosengårdsviser” og ”Tre sange for blandet kor”.

Senest har han på WH udgivet ”Carmina latina”, en samling med oversættelser af latinske tekster fra det klassiske repertoire.

Komponistforening