Pressemateriale

Vesterbro Komponistforening (grundlagt 1999), eller i daglig tale Komvest, er en forening med hjemsted på Vesterbro i København og med rødderne solidt plantet i det danske korliv. Foreningens medlemmer deler en dyb interesse for at skrive kormusik i tråd med tidligere tiders musik specifikt for dette medium, og hjørnestenen i foreningens virke er de årlige forårskoncerter med hel ny kormusik, præsenteret i kirker i København og omegn.

Foreningens medlemmer optages på baggrund af en motiveret ansøgning og et “svendestykke” for kor til selvvalgt tekst. Der er ikke som sådan nogen stilistisk sammenhæng mellem medlemmernes musik- og formsprog, men de fælles erfaringer fra korprojekterne afspejler sig alligevel ofte i den enkeltes musikalske udvikling, og inspiration i materiale- og tekstvalg går jævnligt på omgang blandt komponisterne, nogle gange tilfældigt, andre gange som direkte inspiration.

Foruden udrulningen af sine helt egne projekter samarbejder Vesterbro Komponistforening gerne med ensembler eller solister, som ønsker at uropføre ny dansk musik. Sådanne meget spændende og værdifulde samarbejder har foreningen indtil videre bl.a. haft med kammerkoret Hymnia og med Coro Misto.

Vesterbro Komponistforening har, trods sin unge alder, sit eget opslag i Den Store Danske Encyklopædi (i første supplementsbind), måske på grund at sin særlige profil og det enestående arbejde for dansk kormusik, måske fordi en af foreningens medlemmer var fagredaktør for området.

Komponistforening