Optagelse

Alle kan søge om optagelse i foreningen. I foreningens vedtægter beskrives proceduren for optagelse således:

“Med ansøgningen indleveres værker efter eget valg. Mindst en sats blandt det indleverede materiale skal være en nyskrevet og ikke tidligere opført a cappella korsats (minimum SATB) – af varighed mindst et minut og i sværhedsgrad egnet for et semiprofessionelt kor. Hvis bestyrelsen vurderer, at det indleverede materiale ikke opfylder dette krav, kan ansøgeren stilles som opgave at skrive et sådant korstykke som en “svendeprøve”. Efter at have modtaget tilfredsstillende materiale indkaldes ansøgeren til en samtale. Den endelige afgørelse om optagelse i foreningen tages af bestyrelsen efter denne samtale.

Ansøgningen vurderes primært ud fra bestyrelsens opfattelse af det indsendte materiales kunstneriske kvalitet samt ansøgerens evne til at indgå i foreningens virke.”

Ansøgningen sendes til foreningens kontaktperson.

Komponistforening